Mới cập nhật:
 Tư vấn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất   Đăng ký nhập khẩu trang thiết bị y tế   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nước uống đóng chai   Tư vấn Đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nước khoáng thiên nhiên.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các vi chất bổ sung vào thực phẩm và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm)   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nhà hàng ăn uống   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn tập thể   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với ngũ cốc   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với ngũ cốc đã sơ chế, chế biến (xay xát, cắt tách vỏ, tách cám, dạng mảnh, nảy mầm, xử lý nhiệt…)   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với thịt dạng tươi, ướp đá, giữ mát, đông lạnh (nguyên con, pha lọc, cắt lá, mảnh, xay, viên,…) 
Hôm nay: 01/06/2020 23:38:54
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
▪ Luật dân sự
▪ Luật đất đai - bất động sản
▪ Luật Đầu tư
▪ Luật Doanh nghiệp
▪ Luật Hành chính
▪ Luật hình sự
▪ Luật Hôn nhân gia đình
▪ Luật Lao động
▪ Luật sở hữu trí tuệ
▪ Luật tài chính - ngân hàng
▪ Luật Thuế
▪ Luật Thương mại
▪ Pháp luật Tiêu chuẩn chất lượng
▪ Văn bản WTO
DỊCH VỤ TƯ VẤN
Thành lập doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh
An toàn thực phẩm
Tổ chức lại doanh nghiệp
Dịch vụ xin giấy phép
Tư vấn pháp luật thường xuyên
Đăng ký chất lượng thực phẩm
Thành lập Chi nhánh-VPĐD
Lưu hành mỹ phẩm-Mã số mã vạch
Lưu hành dược phẩm
Tư vấn Đầu tư - vay vốn
Dịch vụ làm sổ đỏ
Đăng ký bản quyền tác giả
Đăng ký sở hữu công nghiệp
Luật sư tranh tụng
Xây dựng quy chế
Thủ tục pháp lý cho người nước ngoài
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
Thủ tục Đăng ký kinh doanh
Thủ tục pháp luật nhà đất
Thủ tục Tư vấn đầu tư
Thủ tục đất đai doanh nghiệp
Thủ tục tư pháp của công dân
Thủ tục Đăng ký thương hiệu
Thủ tục tố tụng Dân sự
Thủ tục thuộc lĩnh vực Thuế
Thủ tục cấp Giấy phép - giấy chứng nhận
Thủ tục hành chính cấp xã, phường
Thủ tục pháp lý của người nước ngoài
Thủ tục hành chính cấp quận, huyện
Thủ tục Tài chính - Ngân hàng
BIỂU MẪU TIỆN ÍCH
Biểu mẫu Tư Vấn Việt
Biểu mẫu nhà đất
Biểu mẫu hỗ trợ doanh nghiệp
Biểu mẫu Sở hữu trí tuệ
Biễu mẫu thuế
Biểu mẫu giấy phép
Biểu mẫu Hôn nhân gia đình
Biểu mẫu Tư pháp
Biểu mẫu Lao động
Biểu mẫu Thương mại
Biểu mẫu tiêu chuẩn chất lượng
Biểu mẫu Đầu tư
Biểu mẫu tố tụng
Biểu mẫu hợp đồng
BẢN TIN PHÁP LUẬT
Luật doanh nghiệp
Luật đất đai và bất động sản
Luật Đầu tư - Dự án
Luật Dân sự - Tư pháp
Luật Sở hữu trí tuệ
Luật thuế - kế toán
Luật hình sự
Luật Thương mại
Luật Lao động - xã hội
Luật Ngân hàng -Tài chính
Liên kết hữu ích
Liên hệ dịch vụ
Mỹ phẩm - Mã Số - Mã vạch
Tư vấn đầu tư
Tư vấn việt - Vì cộng đồng Việt
Trang chủ
  Luật Lao động
Bộ luật Lao động số 35-L/CTN ngày 23/06/1994 do Quốc hội ban hành
- Nơi ban hành: Quốc hội - Người ký : Nguyễn Văn An - Ngày ban hành: 23/06/1994 - Ngày hiệu lực: 01/01/1995 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Luật số 84/2007/QH11 về việc ban hành luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của bộ luật lao động do Quốc Hội ban hành
- Nơi ban hành: Quốc hội - Người ký : Nguyễn Phú Trọng - Ngày ban hành: 02/04/2007 - Ngày hiệu lực: 11/04/2007 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Luật số 74/2006/QH11 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động do Quốc Hội ban hành
- Nơi ban hành: Quốc hội - Người ký : Nguyễn Phú Trọng - Ngày ban hành: 29/11/2006 - Ngày hiệu lực: 01/07/2007 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Luật số 35/2002/QH10 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ Luật Lao động do Quốc Hội ban hành
- Nơi ban hành: Quốc hội - Người ký : Nguyễn Văn An - Ngày ban hành: 02/04/2002 - Ngày hiệu lực: 01/01/2003 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Luật số 72/2006/QH11 về việc quy định người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Quốc Hội ban hành
- Nơi ban hành: Quốc hội - Người ký : Nguyễn Phú Trọng - Ngày ban hành: 29/11/2006 - Ngày hiệu lực: 01/07/2007 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Bộ luật Lao động số 35-L/CTN ngày 23/06/1994 do Quốc hội ban hành
- Nơi ban hành: Quốc hội - Người ký : Nông Đức Mạnh - Ngày ban hành: 23/06/1994 - Ngày hiệu lực: 01/01/1995 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định 33/2003/NĐ-CP về một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
- Nơi ban hành: Chính phủ - Người ký : Phan Văn Khải - Ngày ban hành: 02/04/2003 - Ngày hiệu lực: 16/05/2003 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định số 126/2007/NĐ-CP về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Chính phủ ban hành để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Nơi ban hành: Chính phủ - Người ký : Nguyễn Tấn Dũng - Ngày ban hành: 01/08/2007 - Ngày hiệu lực: 29/08/2007 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định 93/2002/NĐ-CP về thoả ước lao động tập thể do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể.
- Nơi ban hành: Chính phủ - Người ký : Phan Văn Khải - Ngày ban hành: 11/11/2002 - Ngày hiệu lực: 01/01/2003 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định số 87/2007/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần,công ty trách nhiệm hữu hạn do Chính phủ ban hành
- Nơi ban hành: Chính phủ - Người ký : Nguyễn Tấn Dũng - Ngày ban hành: 28/05/2007 - Ngày hiệu lực: 08/07/2007 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định số 34/2008/NĐ-CP về việc quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Chính phủ ban hành
- Nơi ban hành: Chính phủ - Người ký : Nguyễn Tấn Dũng - Ngày ban hành: 25/03/2008 - Ngày hiệu lực: 12/04/2008 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định 39/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động do Chính phủ ban hành
- Nơi ban hành: Chính phủ - Người ký : Phan Văn Khải - Ngày ban hành: 18/04/2003 - Ngày hiệu lực: 26/05/2003 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định số 196-CP về thoả ước lao động tập thể do Chính Phủ ban hành, để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về thoả ước lao động tập thể.
- Nơi ban hành: Chính phủ - Người ký : Võ Văn Kiệt - Ngày ban hành: 31/12/1994 - Ngày hiệu lực: 01/01/1995 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định số 41-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất do Chính phủ ban hành
- Nơi ban hành: Chính phủ - Người ký : Nguyễn Khánh - Ngày ban hành: 06/07/1995 - Ngày hiệu lực: 06/07/1995 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định số 85/1998/NĐ-CP về việc tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành
- Nơi ban hành: Chính phủ - Người ký : Phan Văn Khải - Ngày ban hành: 20/10/1998 - Ngày hiệu lực: 01/01/1999 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định số 23-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ do Chính phủ ban hành
- Nơi ban hành: Chính phủ - Người ký : Phan Văn Khải - Ngày ban hành: 18/04/1996 - Ngày hiệu lực: 18/04/1996 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định số 94/2005/NĐ-CP về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản do Chính phủ ban hành
- Nơi ban hành: Chính phủ - Người ký : Phan Văn Khải - Ngày ban hành: 15/07/2005 - Ngày hiệu lực: 08/08/2005 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định số 114/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương do Chính phủ ban hành
- Nơi ban hành: Chính phủ - Người ký : Nguyễn Tấn Dũng - Ngày ban hành: 31/12/2002 - Ngày hiệu lực: 01/01/2003 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định 110/2002/NĐ-CP về an toàn lao động, vệ sinh lao động do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP ngày 20/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Nơi ban hành: Chính phủ - Người ký : Phan Văn Khải - Ngày ban hành: 27/12/2002 - Ngày hiệu lực: 01/01/2003 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định 113/2004/NĐ-CP về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động do Chính phủ ban hành
- Nơi ban hành: Chính phủ - Người ký : Phan Văn Khải - Ngày ban hành: 16/04/2004 - Ngày hiệu lực: 15/05/2004 - Tình trạng: Còn hiệu lực
Hỗ trợ trực tuyến

Thành lập doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Tư vấn doanh nghiệp

Đăng ký kinh doanh
Pháp lý doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ sổ đỏ
Tư vấn đất đai
Tư vấn công chứng

Giải quyết tranh chấp
Tư vấn đất đai
Hợp đồng kinh tế

Kế toán doanh nghiệp
Hỗ trợ dịch vụ
Tài chính doanh nghiệp

Tư vấn đầu tư - dự án
Tư vấn vay vốn
Soạn thảo hợp đồng

Tư vấn thương hiệu
Tư vấn doanh nghiệp
Hỗ trợ dịch vụ

Chất lượng thực phẩm
Đăng ký thương hiệu
Lưu hành mỹ phẩm, dược phẩm
XEM NHIỀU NHẤT
Tư vấn xây dựng Quy chế tổ chức quản lý và Quan hệ điều hành
Cập nhật : 06/01/2010
DN cẩn thẩn khi XK theo phương thức thanh toán D/P hoặc D/A
Cập nhật : 30/10/2009
Những vấn đề cần lưu ý khi hoạt động kinh doanh
Cập nhật : 07/11/2009
Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
Cập nhật : 11/11/2009
Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
Cập nhật : 11/04/2011
Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền tác giả
Cập nhật : 02/11/2009
Cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Cập nhật : 02/04/2015
Giới thiệu luật doanh nghiệp 2005
Cập nhật : 07/11/2009
Nghị định mới về “một giấy”: Có thể nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cập nhật : 04/12/2009
Tư vấn xin cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông
Cập nhật : 30/12/2009
Tìm kiếm văn bản
Văn bản mới nhất
Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định ...
Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn ...
Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ...
Quyết định 121/2009/QĐ-UBND ban hành ...
Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP về ...
Bộ luật Hình sự năm ...
Pháp lệnh sửa đổi một ...
Luật sửa đổi, bổ sung ...
Luật sửa đổi, bổ sung ...
Thông tư 17/2009/TT-BTNMT về giấy ...
THỐNG KÊ WEBSITE
Bài viết : 3589
Văn bản : 219

Đặt LuatTrucTuyen.net làm trang chủ

CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN VIỆT
Địa chỉ : Phòng 442, tòa nhà VP5, đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 02422.081.171 – 0974.278.172
Hotline : 0982.947.498 - 093.675.0123
Hệ thống Website tiện ích : www.luattructuyen.net - www.tuvanviet.vn - www.tuvandautu.info
Email luatsu.hieu@tuvanviet.vn  or luatsuvuong@tuvanviet.vn  ; Hỗ trợ trực tuyến: Gửi tin nhắn tới luattructuyen tienichphaply or Gửi tin nhắn tới lawyer_doantuvanviet_tvv

Tiện ích pháp lý - Mạng tư vấn luật trực tuyến miễn phí cho cộng đồng
Bản quyền thuộc về Tư Vấn Việt Group - Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Thiet ke web luat