Mới cập nhật:
 Tư vấn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất   Đăng ký nhập khẩu trang thiết bị y tế   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nước uống đóng chai   Tư vấn Đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nước khoáng thiên nhiên.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các vi chất bổ sung vào thực phẩm và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm)   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nhà hàng ăn uống   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn tập thể   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với ngũ cốc   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với ngũ cốc đã sơ chế, chế biến (xay xát, cắt tách vỏ, tách cám, dạng mảnh, nảy mầm, xử lý nhiệt…)   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với thịt dạng tươi, ướp đá, giữ mát, đông lạnh (nguyên con, pha lọc, cắt lá, mảnh, xay, viên,…) 
Hôm nay: 02/12/2021 11:30:10
  KIẾN THỨC PHÁP LÝ
▪ An toàn thực phẩm
▪ Luật Doanh nghiệp
▪ Các loại hình doanh nghiệp
▪ Hồ sơ thành lập công ty
▪ Hồ sơ thay đổi ĐKKD
▪ Hồ sơ đăng ký kinh doanh khác
▪ Luật Đầu tư
▪ Luật đất đai - bất động sản
▪ Điều kiện kinh doanh bất động sản
▪ Chi nhánh, VPĐD Công ty nước ngoài
▪ Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
▪ Luật về Mỹ phẩm - Thực phẩm
▪ Pháp luật về Thuế - kế toán
▪ Luật Lao động
▪ Luật Hôn nhân gia đình
▪ Nhãn hiệu hàng hóa
▪ Pháp luật Dân sự
▪ Pháp luật về hợp đồng
▪ Luật Ngân hàng - Tài chính
▪ Pháp luật Hình sự
▪ Sở hữu trí tuệ
▪ Luật Thương mại
▪ Kiểu dáng công nghiệp
▪ Sáng chế-Giải pháp hữu ích
▪ Các đối tượng khác của Sở hữu công nghiệp
DỊCH VỤ TƯ VẤN
Thành lập doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh
An toàn thực phẩm
Tổ chức lại doanh nghiệp
Dịch vụ xin giấy phép
Tư vấn pháp luật thường xuyên
Đăng ký chất lượng thực phẩm
Thành lập Chi nhánh-VPĐD
Lưu hành mỹ phẩm-Mã số mã vạch
Lưu hành dược phẩm
Tư vấn Đầu tư - vay vốn
Dịch vụ làm sổ đỏ
Đăng ký bản quyền tác giả
Đăng ký sở hữu công nghiệp
Luật sư tranh tụng
Xây dựng quy chế
Thủ tục pháp lý cho người nước ngoài
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
Thủ tục Đăng ký kinh doanh
Thủ tục pháp luật nhà đất
Thủ tục Tư vấn đầu tư
Thủ tục đất đai doanh nghiệp
Thủ tục tư pháp của công dân
Thủ tục Đăng ký thương hiệu
Thủ tục tố tụng Dân sự
Thủ tục thuộc lĩnh vực Thuế
Thủ tục cấp Giấy phép - giấy chứng nhận
Thủ tục hành chính cấp xã, phường
Thủ tục pháp lý của người nước ngoài
Thủ tục hành chính cấp quận, huyện
Thủ tục Tài chính - Ngân hàng
BIỂU MẪU TIỆN ÍCH
Biểu mẫu Tư Vấn Việt
Biểu mẫu nhà đất
Biểu mẫu hỗ trợ doanh nghiệp
Biểu mẫu Sở hữu trí tuệ
Biễu mẫu thuế
Biểu mẫu giấy phép
Biểu mẫu Hôn nhân gia đình
Biểu mẫu Tư pháp
Biểu mẫu Lao động
Biểu mẫu Thương mại
Biểu mẫu tiêu chuẩn chất lượng
Biểu mẫu Đầu tư
Biểu mẫu tố tụng
Biểu mẫu hợp đồng
BẢN TIN PHÁP LUẬT
Luật doanh nghiệp
Luật đất đai và bất động sản
Luật Đầu tư - Dự án
Luật Dân sự - Tư pháp
Luật Sở hữu trí tuệ
Luật thuế - kế toán
Luật hình sự
Luật Thương mại
Luật Lao động - xã hội
Luật Ngân hàng -Tài chính
Liên kết hữu ích
Liên hệ dịch vụ
Mỹ phẩm - Mã Số - Mã vạch
Tư vấn đầu tư
Tư vấn việt - Vì cộng đồng Việt
Trang chủ
Kiến thức pháp lý
Điểm Mới Luật Doanh Nghiệp Việt Nam 2005. (Cập nhật : 07/11/2009)

Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 số 60/2005/QH 11 và bắt đầu có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2006. Bao gồm 172 điều do chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã ký. Có thể đánh giá rằng, Luật Doanh nghiệp năm 1999 đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Luật này sẽ có tác động rất quan trọng đến môi trường đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam sắp tới. Nội dung của Luật quy định các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, từ giai đoạn thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh đến quản trị doanh nghiệp đối với các loại hình doanh nghiệp như công ty cổ phẩn, công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, nhóm công ty; tổ chức lại và giải thể, phá sản doanh nghiệp; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.


ĐIỂM MỚI LUẬT DOANH NGHIỆP 2005

Luật pháp được ví như là hành lang cho các hoạt động kinh doanh của các doanh nhân (hành lang pháp lý). Tuỳ từng thời kỳ và giai đoạn phát triển kinh tế mà Nhà nước quyết định mở rộng ra hoặc thu hẹp lại hành lang pháp lý đi đúng định hướng phát triển của đất nước.

Ngày 29 tháng 11 năm 2005, Quốc hội đã ban hành một đạo luật quan trọng, có tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của giới doanh nghiệp là Luật doanh nghiệp (Luật DN). Đạo luật này đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2006.

Chúng tôi xin phân tích 4 điểm mới cơ bản mà chúng tôi cho là quan trọng nhất của đạo luật này, (từ góc độ của một doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước)

1. Đặt các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế vào một khung pháp lý chung

Trước đây, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài về cơ bản chịu sự điều chỉnh của hai hệ thống văn bản khác nhau. Điều này ít nhiều đã tạo ra lợi thế cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước do có sự khác biệt về thủ tục. Với sự ra đời của Luật Doanh nghiệp, tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, bất kể là trong nước hay ngoài nước, vốn sở hữu nhà nước hay vốn sở hữu tư nhân đều sẽ chơi trong một sân chơi chung.

Điêu 1 Luật doanh nghiệp quy định: "Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty."

Luật Đầu tư 2005 cũng sẽ tạo nên những thuận lợi cơ bản như thể chế hoá các nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan tới hoạt động đầu tư như nguyên tắc đối xử quốc gia, công khai, minh bạch, giải quyết tranh chấp… tạo ra môi trường pháp lý minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế cho hoạt động của các doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng đặt các doanh nghiệp Việt Nam trước những thử thách rất lớn. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thường là rất hùng mạnh, rất chuyên nghiệp trong một môi trường kinh doanh về cơ bản là bình đẳng. Chúng tôi nói “về cơ bản” là vì việc mở cửa môi trường đầu tư trong từng ngành, từng lĩnh vực còn phụ thuộc và kết quả đàm phán giữa Việt Nam và các quốc gia trong quá trình hội nhập.


2. Quyết tâm loại bỏ các “giấy phép con” gây bất lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh

Năm 1999, Ban soạn thảo Luật Doanh nghiệp 1999 đã tiến hành một cuộc khảo sát trên phạm vi cả nước và thu được 300 loại giấy phép khác nhau mà người kinh doanh phải thưởng xuyên xin các cơ quan có thẩm quyền. Để giảm con số 300 đó xuống được bắt đầu, nhưng rất cam go, quyết liệt.

Khoảng một năm sau đó, hiệu quả bước đầu được thể hiện bằng Quyết định 19/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 84 loại giấy phép không cần thiết và trái với Luật Doanh nghiệp. Đây là một sự kiện lớn đối với công đồng doanh nghiệp thời điểm đó.

Và cuối cùng, Nghị định 59/2002/NĐ-CP loại bỏ thêm 4 giấy phép và thay thế 10 loại giấy phép bằng các điều kiện kinh doanh. Đáng chú ý khi đây là nỗ lực và kết quả cuối cùng của “công cuộc đấu tranh” bãi bỏ các giấy phép không cần thiết.

Báo cáo tổng kết 6 năm thi hành luật doanh nghiệp cho thấy số lượng giấy phép đang gia tăng với tốc độ nhanh: Từ 194 loại năm 2002 lên 246 vào năm 2003 và 298 cuối năm 2004. Như vậy, cứ trung bình, mỗi tuần lại sản sinh ra được một giấy phép mới!

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã thể hiện rất rõ quyết tâm trong việc khuyến khích các hoạt động đầu tư kinh doanh thông qua việc loại bỏ một loạt các giấy phép đã lỗi thời, không còn cần thiết và chỉ giữ một số lượng rất nhỏ các giấy phép kinh doanh trong một số ngành nghề được coi là nhạy cảm. Tuy nhiên, trên thực tế, một số Bộ ngành vẫn quản lý theo tư tưởng "khả năng đến đâu, mở cửa đến đó". Điều này dẫn đến việc xuất hiện ngày càng nhiều các loại giấy phép con, giấy phép trá hình được thể hiện dưới dạng các điều kiện kinh doanh, thậm chí là cả các giấy phép đã bị bãi bỏ nhưng tồn tại dưới hình thức khác.

Điều 7 khoản 5 Luật DN quy định “Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp không được quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh”. Như vậy, thẩm quyền quy định về điều kiện kinh doanh, thẩm quyền ban hành các giấy phép chỉ thuộc về Chính phủ theo một trình tự, thủ tục khắt khe hơn nhiều so với việc ban hành dưới dạng một văn bản quản lý cấp Bộ.

3. Bổ sung hình thức Công ty TNHH có một thành viên là cá nhân

Nếu như trước đây, một cá nhân muốn thành lập một doanh nghiệp độc lập mà không muốn liên kết với các tổ chức, cá nhân khác thì cá nhân đó buộc phải lựa chọn hình thức Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN). Tuy nhiên, bên cạnh các ưu điểm thì hình thức DNTN còn có một nhược điểm rất lớn là tính chịu trách nhiệm vô hạn, tức là nếu doanh nghiệp phá sản, chủ doanh nghiệp sẽ phải dùng cả phần tài sản cá nhân (bên cạnh phần tài sản đã đăng ký cho hoạt động đầu tư kinh doanh) để trả nợ cho doanh nghiệp.

Luật DN mới đã cho phép cá nhân muốn thành lập một doanh nghiệp độc lập được lựa chọn thêm một hình thức mới là Công ty TNHH có một thành viên là cá nhân (trước đây quyền này chỉ thuộc về một tổ chức). Doanh nghiệp này sẽ chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi phần vốn mà chủ sở hữu đã đăng ký cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Trong trường hợp Công ty phá sản, chủ doanh nghiệp sẽ không bị lâm vào tình trạng “khánh tận” do phải trả nợ thay cho doanh nghiệp.

Luật mới này cũng sẽ đưa các tiêu chí về phẩm chất người quản lý; quy định rõ về tiền lương và thù lao của người quản lý (không còn khống chế mức trần tiền lương); đưa vào một chương quy định về nhóm công ty, đặt nền tảng pháp lý cho việc phát triển tập đoàn kinh tế…

Luật Doanh nghiệp 2005 sẽ có một số thuận lợi cơ bản như minh bạch hoá, cụ thể hoá hồ sơ, thủ tục, quy trình đăng ký kinh doanh cho từng loại hình doanh nghiệp; rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh; từng loại hình doanh nghiệp sẽ được cụ thể hoá mô hình quản lý, đặc biệt là loại hình công ty hợp doanh và công ty TNHH một thành viên; cho phép một cá nhân được thành lập công ty TNHH một thành viên; công nhận tư cách pháp nhân của công ty hợp danh;

Điều 63 khoản 7 Luật doanh nghiệp: "Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty."

4. Quy định rất cụ thể và chi tiết về Công ty cổ phần (Công ty CP)

Trong Luật DN cũ (ban hành năm 1999), quy định về Công ty CP cũng là phần quy định chặt chẽ nhất, chi tiết nhất. Tuy nhiên, với Luật DN mới, các quy đinh này còn cụ thể hơn, chi tiết hơn và tiến rất gần tới chuẩn mực chung của thế giới về công ty cổ phần. Trong luật có gần 50% nội dung liên quan về Công ty CP. Điều này thể hiện rất rõ chính sách khuyến khích của Nhà nước đối với việc phát triển loại hình doanh nghiệp này, một loại hình doanh nghiệp được cho rằng đã giải quyết gần như triệt để các nhược điểm của Công ty TNHH, đặc biệt là trong thời gian tới Quốc hội lại chuẩn bị thông qua Luật về Chứng khoán.

Do số lượng các điều luật “mang tính mới” về Công ty Cổ Phần là rất nhiều, các bạn có thể tham khảo trực tiếp trong Luật Doanh nghiệp, chúng tôi xin trích cụ thể điều 104 trong đạo luật này.

Điều 104 Luật Doanh nghiệp thống nhất qui định về nội dung thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, có nhiều điểm mới và ưu việt hơn so với Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Những quyết định không qua trọng của doanh nghiệp thì phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Điều kiện để tổ chức được đại hội cổ đông theo giấy triệu tập lần 1 là có số cổ đông dự họp ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo Luật DN hiện hành thì chỉ cần 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là có thể tổ chức đại hội cổ đông; Với những quyết định không quan trọng thì chỉ cần 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Đối với những vấn đề quan trọng của Doanh nghiệp, theo Luật mới thì cần tỷ lệ biểu quyết là 75%, theo luật cũ là 65%.

Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, Luật cũ qui định trên 51%, Luật mới quy định trên 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Bình luận về việc nâng tỷ lệ biểu quyết:

- Phù hợp với thông lệ quốc tế, nhiều công ty Luật nước ngoài tham gia vào Luật Doanh nghiệp không có ý kiến gì về sự thay đổi này;

- Bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư nhỏ, cổ đông 51% sẽ không thể có quyền quyết định gần như tuyệt đối (theo Luật cũ);

- Cổ đông hay nhóm cổ đông nắm giữ khoảng 20% vốn điều lệ có quyền phủ quyết những quyết định không phù hợp với lợi ích của họ. Trên thực tế ít khi tập hợp được 100% cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông. Công ty càng lớn thì cổ đông càng nhiều và phân tán.

- Điều kiện tổ chức ĐHCĐ phải hội đủ 65% vốn điều lệ - Đây là 1 thách thức đối với những doanh nghiệp ít có cổ đông lớn, có nhiều cổ đông ở xa, thậm chí kinh doanh không hiệu quả....vì vậy việc tổ chức ĐHCĐ theo Luật mới cần được chuẩn bị kỹ lưởng, cần phải tranh thủ sự ủng hộ của nhiều cổ đông, nhất là các cổ đông lớn.

- Việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản phải đạt trên 75% vốn điều lệ, đây là 1 quy định chặt chẽ hơn trước nhằm tránh lạm dụng những kẽ hở của pháp luật như trước, hạn chế hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và để mọi vấn đề ra ĐHCĐ quyết định. Sự thay đổi này làm cho HĐQT cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn những nội dung cần họp trong ĐHCĐ thường niên.

- Cùng với cơ chế bầu HĐQT và BKS theo phương thức cộng dồn thì việc thôn tính công ty sẽ trở nên khó khăn hơn trước. Người thôn tính toàn bộ DN thì phải nắm giữ trên 75% vốn điều lệ thì mới có toàn quyền quyết định , một khi chưa đạt tỷ lệ trên thì vẫn có thể bị nhóm cổ đông khác phủ quyết mọi quyết định về đường lối phát triển doanh nghiệp, vì vậy giá thôn tính sẽ trở nên rất đắt đỏ...

Các doanh nghiệp hiện nay không những tường tận về luật pháp Việt Nam mà của cả thế giới trong cuộc chơi hội nhập này, hiểu biết để không vượt quá ranh giới của hành lang mà pháp luật đã đặt ra nhưng cũng là để tận dụng những khoảng rộng của chính hành lang đó để tăng tốc, bứt phá.
 
 Số lần xem : 28331 In trang này Trở lại
 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN VIỆT
Địa chỉ

Phòng 442, tòa nhà VP5, đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại 02422.081.171 – 0974.278.172
Hotline 0982.947.498 - 093.675.0123
Hệ thống Website tiện ích www.luattructuyen.net - www.tuvanviet.vn
Email contact@tuvanviet.vn; luatsu.hieu@tuvanviet.vn; luatsuvuong@tuvanviet.vn
"TIỆN ÍCH PHÁP LÝ TRONG TẦM TAY”
Mạng tư vấn luật trực tuyến cho cộng đồng
 
Để được tư vấn chi tiết hơn vui lòng hoàn thành form liên hệ dưới đây và gửi cho luattructuyen.net
 
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email 
Tiêu đề 
Yêu cầu tư vấn *
Thay đổi

Mời bạn xem thêm:
Những vấn đề đáng lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh
Danh mục ngành nghề cần chứng chỉ trước khi đăng ký kinh doanh
Danh mục ngành nghề kinh doanh cấn vốn pháp định trước khi đăng ký kinh doanh
Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký kinh doanh
Giới thiệu luật doanh nghiệp 2005
Người Đại Diện Pháp Luật Của Công Ty
Những vấn đề cần lưu ý khi hoạt động kinh doanh
Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp
Quy định về việc góp vốn trong công ty
Đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn
Hỗ trợ trực tuyến

Thành lập doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Tư vấn doanh nghiệp

Đăng ký kinh doanh
Pháp lý doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ sổ đỏ
Tư vấn đất đai
Tư vấn công chứng

Giải quyết tranh chấp
Tư vấn đất đai
Hợp đồng kinh tế

Kế toán doanh nghiệp
Hỗ trợ dịch vụ
Tài chính doanh nghiệp

Tư vấn đầu tư - dự án
Tư vấn vay vốn
Soạn thảo hợp đồng

Tư vấn thương hiệu
Tư vấn doanh nghiệp
Hỗ trợ dịch vụ

Chất lượng thực phẩm
Đăng ký thương hiệu
Lưu hành mỹ phẩm, dược phẩm
XEM NHIỀU NHẤT
Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với sản phẩm có nguồn gốc côn trùng dùng làm thực phẩm (châu chấu, dế, nhộng tằm,…)
Cập nhật : 03/04/2015
Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền tác giả
Cập nhật : 02/11/2009
Giới thiệu luật doanh nghiệp 2005
Cập nhật : 07/11/2009
Cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Cập nhật : 02/04/2015
Tư vấn xin cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông
Cập nhật : 30/12/2009
Tư vấn xin xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát
Cập nhật : 15/01/2010
Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
Cập nhật : 11/04/2011
Bố mẹ tặng cho con cái nhà đất không phải nộp lệ phí trước bạ
Cập nhật : 11/09/2011
Những lưu ý khi doanh nghiệp tiến hành đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng thương mại
Cập nhật : 05/11/2009
Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả
Cập nhật : 05/04/2011
Tìm kiếm văn bản
Văn bản mới nhất
Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định ...
Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn ...
Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ...
Quyết định 121/2009/QĐ-UBND ban hành ...
Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP về ...
Bộ luật Hình sự năm ...
Pháp lệnh sửa đổi một ...
Luật sửa đổi, bổ sung ...
Luật sửa đổi, bổ sung ...
Thông tư 17/2009/TT-BTNMT về giấy ...
THỐNG KÊ WEBSITE
Bài viết : 3589
Văn bản : 219

Đặt LuatTrucTuyen.net làm trang chủ

CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN VIỆT
Địa chỉ : Phòng 442, tòa nhà VP5, đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 02422.081.171 – 0974.278.172
Hotline : 0982.947.498 - 093.675.0123
Hệ thống Website tiện ích : www.luattructuyen.net - www.tuvanviet.vn - www.tuvandautu.info
Email luatsu.hieu@tuvanviet.vn  or luatsuvuong@tuvanviet.vn  ; Hỗ trợ trực tuyến: Gửi tin nhắn tới luattructuyen tienichphaply or Gửi tin nhắn tới lawyer_doantuvanviet_tvv

Tiện ích pháp lý - Mạng tư vấn luật trực tuyến miễn phí cho cộng đồng
Bản quyền thuộc về Tư Vấn Việt Group - Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Thiet ke web luat