Mới cập nhật:
 Tư vấn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất   Đăng ký nhập khẩu trang thiết bị y tế   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống   Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nước uống đóng chai   Tư vấn Đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nước khoáng thiên nhiên.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các vi chất bổ sung vào thực phẩm và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm)   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nhà hàng ăn uống   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn tập thể   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với ngũ cốc   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với ngũ cốc đã sơ chế, chế biến (xay xát, cắt tách vỏ, tách cám, dạng mảnh, nảy mầm, xử lý nhiệt…)   Tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với thịt dạng tươi, ướp đá, giữ mát, đông lạnh (nguyên con, pha lọc, cắt lá, mảnh, xay, viên,…) 
Hôm nay: 22/01/2020 17:45:05
  BẢN TIN PHÁP LUẬT
▪ Luật doanh nghiệp
▪ Luật đất đai và bất động sản
▪ Luật Đầu tư - Dự án
▪ Luật Dân sự - Tư pháp
▪ Luật Sở hữu trí tuệ
▪ Luật thuế - kế toán
▪ Luật hình sự
▪ Luật Thương mại
▪ Luật Lao động - xã hội
▪ Luật Ngân hàng -Tài chính
DỊCH VỤ TƯ VẤN
Thành lập doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh
An toàn thực phẩm
Tổ chức lại doanh nghiệp
Dịch vụ xin giấy phép
Tư vấn pháp luật thường xuyên
Đăng ký chất lượng thực phẩm
Thành lập Chi nhánh-VPĐD
Lưu hành mỹ phẩm-Mã số mã vạch
Lưu hành dược phẩm
Tư vấn Đầu tư - vay vốn
Dịch vụ làm sổ đỏ
Đăng ký bản quyền tác giả
Đăng ký sở hữu công nghiệp
Luật sư tranh tụng
Xây dựng quy chế
Thủ tục pháp lý cho người nước ngoài
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
Thủ tục Đăng ký kinh doanh
Thủ tục pháp luật nhà đất
Thủ tục Tư vấn đầu tư
Thủ tục đất đai doanh nghiệp
Thủ tục tư pháp của công dân
Thủ tục Đăng ký thương hiệu
Thủ tục tố tụng Dân sự
Thủ tục thuộc lĩnh vực Thuế
Thủ tục cấp Giấy phép - giấy chứng nhận
Thủ tục hành chính cấp xã, phường
Thủ tục pháp lý của người nước ngoài
Thủ tục hành chính cấp quận, huyện
Thủ tục Tài chính - Ngân hàng
BIỂU MẪU TIỆN ÍCH
Biểu mẫu Tư Vấn Việt
Biểu mẫu nhà đất
Biểu mẫu hỗ trợ doanh nghiệp
Biểu mẫu Sở hữu trí tuệ
Biễu mẫu thuế
Biểu mẫu giấy phép
Biểu mẫu Hôn nhân gia đình
Biểu mẫu Tư pháp
Biểu mẫu Lao động
Biểu mẫu Thương mại
Biểu mẫu tiêu chuẩn chất lượng
Biểu mẫu Đầu tư
Biểu mẫu tố tụng
Biểu mẫu hợp đồng
BẢN TIN PHÁP LUẬT
Luật doanh nghiệp
Luật đất đai và bất động sản
Luật Đầu tư - Dự án
Luật Dân sự - Tư pháp
Luật Sở hữu trí tuệ
Luật thuế - kế toán
Luật hình sự
Luật Thương mại
Luật Lao động - xã hội
Luật Ngân hàng -Tài chính
Liên kết hữu ích
Liên hệ dịch vụ
Mỹ phẩm - Mã Số - Mã vạch
Tư vấn đầu tư
Tư vấn việt - Vì cộng đồng Việt
Trang chủ
Bản tin pháp luật
Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ Tài Chính quản lý (Cập nhật : 27/04/2014)
Bộ Tài chính vừa công bố danh mục 20 ngànhs nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ quản lý (danh mục này sẽ được cập nhật thường xuyên)
TT
Hình thức điều kiện kinh doanh
Quy định pháp lý hiện hành
Cơ quan thực hiện
1
Kinh doanh dịch vụ kế toán
 
- Chứng chỉ hành nghề kế toán;
- Xác nhận danh sách người hành nghề kế toán của doanh nghiệp dịch vụ kế toán, và cá nhân đăng ký hành nghề kế toán.
Luật kế toán;
Nghị định 129/2004/NĐ-CP;
Thông tư số 72/2007/TT-BTC.
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)
2
Kinh doanh dịch vụ kiểm toán
 
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
- Công văn chấp thuận (đối với chi nhánh của Doanh nghiệp kiểm toán);
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán;
- Quyết định chấp thuận danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
Luật kiểm toán độc lập;
Nghị định 17/2012/NĐ-CP;
Thông tư số 203/2012/TT-BTC;
Thông tư 183/2013/TT-BTC.
 
Bộ Tài chính
3
Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài
 
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán qua biên giới tại Việt Nam.
Luật kiểm toán độc lập;
Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012.
Bộ Tài chính
4
Dịch vụ làm thủ tục về thuế
 
- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Giấy xác nhận đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Luật Quản lý thuế số78/2006/QH11;
Thông tư số 117/2012/TT-BTC. 
Tổng cục Thuế
5
Dịch vụ làm thủ tục Hải quan
 
- Chứng chỉ nghiệp vụ Hải quan;
- Văn bản thông báo và xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan.
Nghị định 14/2011/NĐ-CP;
Thông tư 80/2011/TT-BTC.
Cục Hải quan tỉnh, thành phố
6
Kinh doanh cửa hàng kinh doanh miễn thuế
 
- Văn bản xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế của thương nhân, đủ điều kiện đặt cửa hàng miễn thuế trên tàu bay xuất cảnh.
Quyết định 24/2009/QĐ-TTg;
Quyết định 44/2013/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định24/2009/QĐ-TTg;
Thông tư 148/2013/TT-BTC.
Bộ Tài chính
7
Kinh doanh kho ngoại quan
 
- Quyết định thành lập địa điểm kho ngoại quan.
Nghị định 154/2005/NĐ-CP;
Thông tư 128/2013/TT-BTC.
Tổng Cục Hải quan
8
Kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa (CFS)
 
- Quyết định thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa.
Thông tư 128/2013/TT-BTC.
Tổng Cục Hải quan
9
Kinh doanh chứng khoán 
 
- Giấy phép thành lập và hoạt động (công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam);
- Giấy phép thành lập và hoạt động (công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam);
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán;
- Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán;
- Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
 
Luật Chứng khoán 2006; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010;
Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC;
Quyết định 87/2007/QĐ-BTC;
Thông tư 43/2010/TT-BTC;
Thông tư 210/2012/TT-BTC;
Thông tư 212/2012/TT-BTC;
Thông tư 91/2013/TT-BTC;
Thông tư 227/2012/TT-BTC.
 
Ủy ban chứng khoán nhà nước
10
Kinh doanh bảo hiểm
 
- Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp  bảo hiểm
- Giấy phép thành lập và hoạt động  chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
Luật Kinh doanh bảo hiểm;
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm số 2010;
Nghị định 45/2007/NĐ-CP; 
Nghị định 123/2011/NĐ-CP; 
Thông tư 124/2012/TT-BTC.
Bộ Tài chính
11
Kinh doanh tái bảo hiểm
 
- Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp tái bảo hiểm.
Nghị định 123/2011/NĐ-CP;
Thông tư 124/2012/TT-BTC.
Bộ Tài chính
12
Môi giới bảo hiểm
 
- Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
Luật Kinh doanh bảo hiểm;
Nghị định 45/2007/NĐ-CP;
Nghị định 123/2011/NĐ-CP;
Thông tư 124/2012/TT-BTC.
Bộ Tài chính
13
Cung cấp dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới
 
- Điều kiện về năng lực pháp lý, năng lực tài chính và năng lực xử lý tổn thất của DNBH, DNMGBH nước ngoài.
Nghị định 123/2011/NĐ-CP.
Bộ Tài chính
14
Đại lý bảo hiểm
 
- Chứng chỉ đại lý bảo hiểm.
Luật Kinh doanh bảo hiểm;
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm số 2010;
Thông tư 124/2012/TT-BTC;
Thông tư 135/2012/TT-BTC.
Bộ Tài chính
15
Đào tạo đại lý bảo hiểm
 
- Công văn chấp thuận của Bộ Tài chính.
Luật Kinh doanh bảo hiểm;
Thông tư 124/2012/TT-BTC;
Thông tư 135/2012/TT-BTC.
Bộ Tài chính
16
Dịch vụ thẩm định giá tài sản
 
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;
- Thẻ thẩm định viên về giá.
Luật giá;
Nghị định số 89/2013/NĐ-CP.
Bộ Tài chính 
17
Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa
 
- Thuộc danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.
Nghị định số 59/2011/NĐ-CP;
Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định59/2011/NĐ-CP;
Thông tư số 127/2012/TT-BTC.
Bộ Tài chính
18
Kinh doanh xổ số
 
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.
Nghị định 30/2007/NĐ-CP;
Nghị định số 78/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số30/2007/NĐ-CP;
Thông tư 75/2013/TT-BTC.
Bộ Tài chính
19
Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
 
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Nghị định số 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;
Thông tư 11/2014/TT-BTC.
Bộ Tài chính
20
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
 
Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
Cơ quan đăng ký kinh doanh
 
 Số lần xem : 3499 In trang này Trở lại
 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN VIỆT
Địa chỉ

Phòng 442, tòa nhà VP5, đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại 02422.081.171 – 0974.278.172
Hotline 0982.947.498 - 093.675.0123
Hệ thống Website tiện ích www.luattructuyen.net - www.tuvanviet.vn
Email contact@tuvanviet.vn; luatsu.hieu@tuvanviet.vn; luatsuvuong@tuvanviet.vn
"TIỆN ÍCH PHÁP LÝ TRONG TẦM TAY”
Mạng tư vấn luật trực tuyến cho cộng đồng
 
Để được tư vấn chi tiết hơn vui lòng hoàn thành form liên hệ dưới đây và gửi cho luattructuyen.net
 
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email 
Tiêu đề 
Yêu cầu tư vấn *
Thay đổi

Mời bạn xem thêm:
Chế tài xử phạt tăng nặng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
Quy định mới về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền
Hỗ trợ lãi suất 2% cho các khoản vay trung và dài hạn
Có tối thiểu 3.000 tỷ đồng mới được lập ngân hàng
Lãi suất cơ bản duy trì ở mức 8%/năm
Được thỏa thuận lãi suất khi vay để sửa nhà
Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam
Quy định phí giao dịch thanh toán trong nước qua Ngân hàng Nhà nước
Các trường hợp xem xét cho vay bằng ngoại tệ 2014
Hỗ trợ trực tuyến

Thành lập doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Tư vấn doanh nghiệp

Đăng ký kinh doanh
Pháp lý doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ sổ đỏ
Tư vấn đất đai
Tư vấn công chứng

Giải quyết tranh chấp
Tư vấn đất đai
Hợp đồng kinh tế

Kế toán doanh nghiệp
Hỗ trợ dịch vụ
Tài chính doanh nghiệp

Tư vấn đầu tư - dự án
Tư vấn vay vốn
Soạn thảo hợp đồng

Tư vấn thương hiệu
Tư vấn doanh nghiệp
Hỗ trợ dịch vụ

Chất lượng thực phẩm
Đăng ký thương hiệu
Lưu hành mỹ phẩm, dược phẩm
XEM NHIỀU NHẤT
Người Đại Diện Pháp Luật Của Công Ty
Cập nhật : 07/11/2009
Luattructuyen.net - Tiện ích pháp lý trong tầm tay
Cập nhật : 12/10/2010
DN gỗ lại “kêu” về chính sách thuế
Cập nhật : 30/10/2009
Tư vấn xây dựng Quy chế tổ chức quản lý và Quan hệ điều hành
Cập nhật : 06/01/2010
DN cẩn thẩn khi XK theo phương thức thanh toán D/P hoặc D/A
Cập nhật : 30/10/2009
Những vấn đề cần lưu ý khi hoạt động kinh doanh
Cập nhật : 07/11/2009
Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
Cập nhật : 11/11/2009
Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
Cập nhật : 11/04/2011
Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền tác giả
Cập nhật : 02/11/2009
Giới thiệu luật doanh nghiệp 2005
Cập nhật : 07/11/2009
Tìm kiếm văn bản
Văn bản mới nhất
Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định ...
Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn ...
Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ...
Quyết định 121/2009/QĐ-UBND ban hành ...
Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP về ...
Bộ luật Hình sự năm ...
Pháp lệnh sửa đổi một ...
Luật sửa đổi, bổ sung ...
Luật sửa đổi, bổ sung ...
Thông tư 17/2009/TT-BTNMT về giấy ...
THỐNG KÊ WEBSITE
Bài viết : 3589
Văn bản : 219

Đặt LuatTrucTuyen.net làm trang chủ

CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN VIỆT
Địa chỉ : Phòng 442, tòa nhà VP5, đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 02422.081.171 – 0974.278.172
Hotline : 0982.947.498 - 093.675.0123
Hệ thống Website tiện ích : www.luattructuyen.net - www.tuvanviet.vn - www.tuvandautu.info
Email luatsu.hieu@tuvanviet.vn  or luatsuvuong@tuvanviet.vn  ; Hỗ trợ trực tuyến: Gửi tin nhắn tới luattructuyen tienichphaply or Gửi tin nhắn tới lawyer_doantuvanviet_tvv

Tiện ích pháp lý - Mạng tư vấn luật trực tuyến miễn phí cho cộng đồng
Bản quyền thuộc về Tư Vấn Việt Group - Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Thiet ke web luat